martes, 9 de abril de 2013

APPs per iPad sobre els Colors / APPs para iPad sobre los Colores

         La informàtica em sembla un gran recurs per a l'aprenentatge dels nens. A casa, l'iPad és el que fa servir en Pau. Li encanta. Avui, us vull comentar un parell d'aplicacions que aquests dies, aprofitant que treballavem els colors, hi ha jugat força.

   La informática me parece un gran recurso para el aprendizaje de los niños. En casa, el iPad es el que utiliza en Pau. Le encanta. Hoy, os quiero comentar un par de aplicaciones que estos días, aprovechando que trabajábamos los colores, ha jugado bastante.       La primera és l'APP Music Color Lite. La seva versió gratuita està un xic limitada i té propaganda però és prou dinàmica per a permetre'n el seu ús.     


  La primera es la APP Music Color Lite. Su versión gratuita está un poco limitada y tiene propaganda pero es lo suficientemente dinámica para permitir su uso.      Inicialment es parteix d'una pantalla amb tots aquests colors. El nen tria el color que vol i en obrir-se aquest color, se sent una veu que diu el nom del color. Hi ha diferents idiomes a triar, inclús el català.


  Inicialmente se parte de una pantalla con todos estos colores. El niño elige el color que quiere y al abrirse este color, se oye una voz que dice el nombre del color. Hay diferentes idiomas a elegir, incluso el catalán.              Cada color té diferents icones de vehicles, fruites, animals, plantes o objectes amb aquest color. En clicar damunt la icona, s'obre una fotografia relacionada amb la imatge de la icona. Cada icona té 4 o 5 fotografies diferents. A més de fons va sonant un fil musical de música clàsica.


  Cada color tiene diferentes iconos de vehículos, frutas, animales, plantas u objetos con ese color. Al pulsar sobre el icono, se abre una fotografía relacionada con la imagen del icono. Cada icono tiene 4 o 5 fotografías diferentes. Además de fondos sonando un hilo musical de música clásica.     A l'opció del ? hi trobem un joc que proposa als nens d'endevinar quin dels quatre objectes que li mostra és del color del tema triat. Si el nen ho encerta se li mostra la fotografia corresponent.

   En la opción del ? encontramos un juego que propone a los niños adivinar cuál de los cuatro objetos que le muestra es del color del tema elegido. Si el niño acierta se le muestra la fotografía correspondiente.   L'altre APP que és us vull comentar és la "What colours are there?" Té la opció de triar multiples idiomes, i també inclòs el català.
   La otra APP que es os quiero comentar es la "What colours are there?" Tiene la opción de elegir múltiples idiomas, y también incluiye el catalán.

    Formula una pregunta sobre quin és l'objecte d'un determinat color. Juga amb els colors bàsics de l'arc iris. El nen l'ha d'endevinar, només avança a la següent pregunta si l'endevina. És de descàrrega gratuita. 

   Formula una pregunta sobre cuál es el objeto de un determinado color. Juega con los colores básicos del arco iris. El niño tiene que adivinar-lo, sólo avanza a la siguiente pregunta si la adivina. Es de descarga gratuita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario